Tegakkan Kedaulatan Undang-Undang Terhadap Majikan Pekerja Migran Dalam Perang Terhadap Covid-19 — Cecilia Anthonysamy

Punca utama pekerja migran tidak ada dokumen ialah kerana ramai pekerja-pekerja migran dibawa masuk oleh agen-agen dan majikan dan kemudian ditipu.

Tujuan utama migran tanpa dokumen ditangkap, pada masa kita sibuk berperang menumpaskan penularan Covid-19 ialah disebabkan oleh posisi berikut: “Kerajaan perlu menegakkan kedaulatan undang-undang dan tidak boleh membiarkan warga asing memasuki negara ini secara haram ketika tempoh PKP dilonggarkan.” (petikan laporan Mkini 24hb Mei 2020).

Migran Menjadi Tidak Berdokumen Disebabkan Oleh Majikan

Punca utama pekerja migran tidak ada dokumen ialah kerana ramai pekerja-pekerja migran dibawa masuk oleh agen-agen dan majikan dan kemudian ditipu. Kerja yang diberi di sini bukan yang ditawarkan dulu. Gaji jauh berbeza. Passport disimpan oleh majikan. Pekerja migran dibuli. Gaji tidak dibayar berbulan-bulan.

Agen yang membawa masuk pekerja akan mendapatkan permit di bawah syarikat tertentu, dan kemudian subkontrakkan pekerja migran itu ke syarikat lain. Pemanjangan permit kerja adalah tanggungjawab dan kuasa majikan mengikut undang-undang, bukan pekerja.

Tapi apabila majikan terus menggaji pekerja tanpa memanjangkan permit kerja, pekerjalah yang dianggap salah. Akhirnya pekerja yang masuk secara sah, kemudian menjadi migran tanpa passport dan tanpa permit kerja disebabkan angkara majikan. Tapi mereka bukan pendatang asing tanpa izin (PATI). Mereka masuk secara sah.

Majikan Berleluasa Menggaji Migran Tanpa Dokumen

Pekerja migran sering tidak dapat melawan tindakan majikan yang menindas mereka. Undang-undang kita berat sebelah. Adalah sukar untuk pekerja migran untuk memperolehi keadilan.

Mereka melarikan diri dari majikan ke majikan kerana perkara-perkara di atas berlaku, dan terpaksa terus mencari kerja lain. Jika pekerja lari, permit kerja akan dibatalkan dengan serta-merta oleh majikan. Pekerja migran itu menjadi migran tanpa dokumen, bukan PATI.

Ada majikan lain menanti peluang durian runtuh untuk mengupah migran tanpa dokumen ini, kerana boleh menjimat kos — tanpa perlu bayar agen, tak perlu levi, tanpa insuran dan tidak peduli langsung atas perlindungan kepada pekerja migran.

Pekerja-pekerja migran tanpa dokumen bukanlah tidah bersalah langsung. Mereka sepatutnya tidak masuk melalui jalan tikus. Mereka sepatutnya berjaga-jaga supaya tidak tertipu oleh agen dan majikan yang tidak bertanggungjawab.

Ada pekerja migran sendiri yang mahu bebas, bekerja di mana dia suka. Ada pekerja migran sendiri lari dari majikan walau pun majikan mematuhi apa yang ditentukan dalam undang-undang.

Apa Punca Masalah?

Mari kita bertanya mengapa jalan tikus itu wujud, bahkan berterusan?

Mengapa majikan-majikan masih boleh menggaji pekerja migran tanpa dokumen dan ianya nampak sebagai fenomena berterusan? Mengapa ada peluang untuk migran menyalahgunakan pas lawatan sosial untuk tujuan bekerja?

Sekiranya tiada manipulasi, tiada rasuah, ada penjagaan sempadan dilakukan secara telus, dan kerajaan kita tegas dalam penguatkuasaan terhadap majikan yang menggaji pekerja tanpa dokumen, masalah migran tanpa dokumen nescaya tak akan menjadi masalah besar seperti sekarang.

Jika kerajaan berkeras mahu menegakkan kedaulatan undang-undang terhadap migran, sila pastikan kedaulatan semua undang-undang Akta Imigresen 1959/1963, Akta Passport 1966, Akta Pekerjaan 1955, Akta Kesatuan Sekerja juga ditegakkan.

Memegang passport orang lain tanpa kebenaran adalah tindakan mencabuli Peraturan Imigration Akta Passport 1966 yang secara adil harus ditegakkan. Namun, pihak imigresen dan polis tidak tegas membuat tangkapan terhadap majikan yang engkar. Ini adalah contoh penegakan kedaulatan undang-undang yang pilih bulu dan berbau rasuah.

Penginapan Migran; Siapa Punca Penularan Covid-19?

Tindakan majikan adalah punca jangkitan Covid-19 di kongsi-kongsi dan asrama sesak, sempit para pekerja migran. Ini disebabkan majikan tidak mematuhi Garis Panduan Penginapan Pekerja Asing 2018 yang disediakan oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM), yang membabitkan standard ruang minimum kediaman, kemudahan asas bagi rumah dan pekerja serta elemen keselamatan dan kebersihan.

Untuk membenteras Covid-19 , kerajaan harus menegakkan undang-undang dan mendesak majikan segera mengikut Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja (Pindaan) 2019 (Akta 446) yang telah diperluaskan kepada semua sektor pekerjaan yang menyediakan kemudahan perumahan dan penginapan bagi pekerja, yang berkuat kuasa pada 1 Jun ini. (Mkini 27 Mei 2020)

Pindaan Akta 446 ini diluluskan di Dewan Rakyat pada 15 Julai 2019 dan Dewan Negara pada 31 Julai 2019, serta diwartakan pada 18 September 2019. Majikan telah pun diberi cukup tempoh masa, lebih lapan bulan untuk membuat persediaan.

Kerajaan harus tegas menegakkan undang-undang memastikan majikan mematuhi Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja (Pindaan) 2019 (Akta 446). Ini penting untuk mengelakkan 3S dan praktik 3W untuk mencegah Covid-19 meledak meletup di kalangan migran.

Adalah tidak munasabah majikan diberi masa penangguhan selama tiga bulan sehingga 31 Ogos 2020 dalam penguatkuasaan Akta 446 seperti diumumkan oleh Menteri Sumber Manusia.

Di manakah perlindungan terhadap pekerja, yang sepatutnya menjadi peranan Menteri tersebut? Jika kerajaan tegas terhadap migran, kerajaan juga harus tegas terhadap majikan dalam membenteras Covid-19. Biar kita adil menegakkan undang-undang.

  • This is the personal opinion of the writer or publication and does not necessarily represent the views of CodeBlue.

You may also like